W zakładce "magazyn" można definiować przybory niezbędne do wykonywania zabiegów. Po dodaniu przyborów wyświetlana jest lista w postaci tabeli z ID przyboru, kodem, nazwą, ilością, wartością ilości alarmowej oraz opcjami usunięcia pozycji lub edycji.


Po wybraniu przycisku "dodaj przybór" użytkownik może wprowadzić nową pozycję wypełniając pola: "nazwa" (pole wymagane, nie widoczna na stronie publicznej. Używana do definiowania listy przyborów niezbędnych do wykonania zabiegu); "kod" (dowolny sposób oznaczania przyborów); "ilość" (aktualny stan w magazynie); "jednostka miary" (np.: ml., szt., opak.); "ilość alarmowa" (poziom ilości w magazynie który powoduje wysłanie maila informującego o małej ilości danego przyboru w magazynie).


Użytkownik ma także do dyspozycji przycisk "dodaj zakupy", który pozwala na dodanie zakupionej ilości danego przyboru bez edycji karty przyboru. Przykładowo, gdy dany przybór w magazynie się kończy i zostanie dokupiony przez pracownika lub właściciela salonu, wtedy w prosty sposób można zmienić stan magazynowy dodając nowy zakup.