Zakładka "produkty" a w niej "zabiegi", "kody promocyjne" i "raprty". W tym miejscu użytkownik może dodać wszystkie zabiegi wykonywane w jego salonie. Jednak aby to zrobić, musi wcześniej wypełnić pola w zakładce "magazyn". Po wybraniu menu "produkty" pojawi się lista, lub gdy wcześniej żaden zabieg nie był dodawany, pusta karta. Lista w postaci tabeli zawiera kolumny: ID, aktywny, wyróżniony, nazwa, cena, kolejność wyświetlania oraz akcje. W kolumnie "akcje" dostępne są dwa diałania: "edycja" i "usuń".