W tej zakładce definiuje się kody promocyjne. Do wprowadzenia promocji dla wybranej grupy klientów właściciel wprowadza dane w polu "nazwa" (nazwa jest wymagana, ale dowolna. Jest wyświetlana w procesie zakupów jeśli klient zastosuje ten kod promocyjny). "Procent" (o ile procent obniżana jest wartość zamówienia gdy klient zastosuje ten kod). "Wartość" (o jaką kwotę obniżana jest wartość zamówienia gdy klient zastosuje ten kod Ilość - ilość kodów do wykorzystania). "Aktywny" (oznacza, czy kod jest dostępny, czy jest wyłączony). Kod (ciąg znaków, który musi być wpisany przez klienta w procesie płatności, aby kod promocyjny zadziałał).