Po wybraniu menu "produkty" >> "zabiegi" system wyświetla tabelę (listę) zabiegów. Aby dodać nowy zabieg należy kliknąć w przycisk "dodaj zabieg". Pojawi się panel dodawania zabiegu. (Identyczny panel pojawi się przy kliknięciu w ikonkę "edytuj" w spisie zabiegów).


  • W polu „dane” wprowadzamy podstawowe dane dot. zabiegu.
  • W polu „przybory” definiujemy ile i jakich przyborów jest zużywanych podczas wykonywania zabiegu.
  • W polu „Konfiguracja” określamy czy zabieg jest aktywny (nieaktywne zabiegi nie będą wyświetlane klientowi końcowemu, gdy ten będzie przeglądał ofertę), czy ma być wyróżniony i jaka jest jego kolejność wyświetlania.
    Ilość jednostek czasu potrzebnych do wykonania zabiegu. Przyjęta jednostka czasu to 15 min. Cztery jednostki to 1 godzina.
  • W grupie pól „seria zabiegów” określamy czy zabieg wymaga większej ilości wizyt w salonie. Po zaznaczeniu pola „seria zabiegów” system ukrywa niektóre opcje i udostępnia panel do dodawania zabiegów, które będą tworzyły serię zabiegów. W tym celu Salon musie mieć już zdefiniowane pewne zabiegi.
  • W polu „ceny” określamy różne ceny: Cena – cena normalna (pole wymagane); Cena promocyjna – cena niższa od Ceny. Gdy jest wypełnione to pole, produkt jest prezentowany jako promocja i wyświetla się zwykła cena przekreślona, oraz cena promocyjna, jako obowiązująca. Cena obniżona (%) – procent od zwykłej ceny. Przykład: Zwykła cena = 100zł, Cena obniżona (%) = 90%. Cena faktyczna produktu wyniesie 90zł. Z tej ceny korzystać będą jedynie ci klienci, którzy zostaną przypisani do tej grupy cenowej. Może to zrobić jedynie właściciel SPA lub właściwy administrator. Jest to forma nobilitacji klientów. Cena obniżona (wartość) – j.w. tyle, że określamy cenę nominalnie, a nie procentowo.
  • W grupie pól „kategorie” przypisujemy dany zabieg do kategorii (max 2 kategorie można określić). Kategorie są uniwersalne dla całego systemu i dla każdego salonu takie same. Definiuje je właściciel systemu SPA-BOOKING.PL i tylko on może dodawać nowe kategorie.

ico_infoIdentycznie wygląda edycja utworzonego już zabiegu, z tym wyjątkiem, że przy edycji można dodawać zdjęcia do galerii powiązanej z tym zabiegiem. Aby więc móc umieszczać zdjęcia w galerii zabiegu - należy go utworzyć, zapisać w systemie klikając w przycisk "zatwierdź" - przekieruje nas to automatycznie do edycji tego zabiegu i umożliwi dodawanie zdjęć do galerii.