Właściciel SPA jest osobą zarządzającą konkretnym salonem SPA. Ta osoba jest uprawniona do wszelkich modyfikacji. Może też nadać prawa swoim pracownikom, aby ci zajmowali się poszczególnymi sprawami w ramach systemu. Aby się zarejestrować jako właściciel SPA należy wejść na stronę "rejestracja" i wypełnić formularz rejestracji.