Część "użytkownicy systemu" pozwala na dodanie pracowników salonu i przypisanie im konkretnych uprawnień do obsługi systemu. U góry mamy filtr pomagający wyszukiwać użytkowników oraz kolumny z poszczególnymi danymi. Edycja lub dodawanie nowego użytkownika systemu - składa się z dwóch części: 1 - Dane użytkownika. Należy tutaj wypełnić grupy pól: dane osobowe, zabiegi, konfiguracja, hasło, uprawnienia. 2 - Wzorzec dostępności pracownika. (Tabela umożliwiająca definiowanie tygodniowego wzorca dostępności pracownika. Wzorzec jest ‘kopiowany’ przez właściwego administratora na kolejne tygodnie, co powoduje zdefiniowanie dostępności zabiegów, wykonywanych przez tego pracownika).


Po zapisaniu użytkownika mamy możliwość zobaczenia jego grafiku pracy, który ma formę kalendarza. Klikając na przycisk "Kopiuj wzorzec dostępności na widoczny tydzień" widoczny tydzień jest wypełniany przy pomocy wzorca definiowanego w edycji użytkownika systemu. Pola ciemniejsze oznaczają godziny, w których pracownika nie ma w salonie. Pola jaśniejsze oznaczają godziny obecności pracownika w salonie. Właściciel SPA, administratorzy rezerwacji i produktu mogą ręcznie modyfikować aktualną tabelę dostępności pracownika. Może to też robić pracownik, jeśli w edycji zaznaczymy mu opcję "Może edytować swoją tabelę dostępności". Po kliknięciu na pozycję w grafiku pojawia się okno ze szczegółami dot. tego zabiegu. klikając w "anuluj zabieg" - zabieg jest anulowany a klient powiadamiany automatycznie o odwołaniu zabiegu. Klikając w "modyfikuj" pojawia się panel modyfikacji zabiegu. Po zapisaniu zmodyfikowanego zabiegu klient jest o tym powiadamiany automatycznie.